I det ljusa Småland

Delar av Småland har i flera århundraden kallats Smålands trädgård eller Östra Härads trädgård på grund av den naturrika sammanhängande bygden och dess höga biologiska värden. Det är ett omväxlande landskap med kullar och dalar, sjöar och vattendrag, samt herrgårdar och bondgårdar.

I boken I det ljusa Småland – en berättelse om Smålands trädgård ges en vidsträckt och unik inblick i ett mångfasetterat landskap, som har formats av naturens och människans skapande krafter under flera årtusenden. Med målande berättelser utifrån ett populärvetenskapligt perspektiv beskrivs utvecklingen av det småländska landskapet: dess förutsättningar och de människor som har levt och lever där. Kunskapen kring Småland och Smålands trädgård har en stark koppling till den muntliga traditionens minne och vävs här samman med efterlämnade handlingar och upphittade föremål.

Här får man bland annat läsa om Dackefejden och den svenska militärstatens framväxt under Gustav Vasa, sjukvårdskorpralen Samuel Qvists tid som läkare, floran i det småländska höglandet, den familjeägda säteriladugården Hästeryd, samt om diktaren Pälle Näver. I boken skildras också spåren efter förhistoriska människor, resan från enkla boningar till ståndsmässiga säterier, samt klimatförändringarnas påverkan på landskapet.

En rad författare, experter och forskare speglar bland annat växt- och djurliv, byggnadsstilar och ägarförhållanden samt historiska och förhistoriska skeendet genom arkeologi och kulturgeografi.

Olof Karlander & Marie Hafström (redaktörer):
I det ljusa Småland – en berättelse om Smålands trädgård
Bokförlaget Arena
Utkom 2023