Taggtrådskust

Taggtrådskust handlar om en mycket speciell försvarslinje. Byggd med stor brådska under 18 månader, vid andra världskrigets början. Linjen sträcker sig längs den skånska och blekingska kusten och fick namnet Skånelinjen, även känd i folkmun som Per-Albinlinjen.

Boken beskriver linjens tillkomst, funktion och beväpning. Här finns också berättelser från tjänstgörande soldater i linjen. Under andra världskriget var stora militära styrkor grupperade i Skåne och Blekinge, och boken beskriver hur detta fungerade. Det mesta kring värnlinjen såsom värninstruktioner, skyddsrum och vad som hände under kriget finns beskrivet. Under kalla kriget fortsatte Skånelinjen att vara en del av vårt kustförsvar och delar av linjen moderniserades och förstärktes bland annat med kanoner i stridsvagnstorn.

Många av värnen ingick i kuppförsvaret under kalla kriget och bemannades av hemvärnet. Före kalla krigets slut behovet av denna typ av befästningar och linjen började sakta förfalla. Taggtrådskust berättar även om avvecklingen och om linjen idag.

I boken finns en komplett redovisning av samtliga värn i linjen, 1 063 stycken. Alla värn som fanns i linjen presenteras bland annat med 3D- skisser. Boken innehåller ett mycket stort antal fotografier, både samtida och nytagna. Tillsammans med en mängd ritningar och teckningar ger boken en detaljerad inblick i det svenska kustförsvaret under andra världskriget och tiden därefter.

Leif Högberg är militärhistoriker och har skrivit bland annat Spår av ett försvar. Skånskt försvar under två världskrig och ett kallt krig, Snuskburken. Militärhistorisk matnostalgi och Fortet. Boken om Oscar II fort samt tillsammans med Jan-Erik Ohlsson guideböckerna Militär utflykt!, Fortsättningen! Militär utflykt och Hemliga utflykter.

Leif Högberg:
Taggtrådskust. Försvar i söder
Fort & Bunker
Utkom 2021