Gustaf de Laval – ett rastlöst snille

Gustaf de Laval (1845–1913) var en lysande uppfinnare. Hans separatorer och ångturbiner lade grunden till internationellt framgångsrika företag som fortfarande utgör viktiga inslag i det svenska näringslivet. Som riksdagsledamot var han sin tids främste företrädare för den moderna snilleindustrin.

Men som entreprenör var de Laval misslyckad. Han splittrade sig på för många områden och saknade sinne för ekonomiska realiteter. Under närmare ett halvt sekel ägnade han sig åt över 200 projekt inom mekanik, kemi, metallurgi och elektroteknik. Han tog ut 92 svenska patent och grundade 37 företag.

Gustaf de Laval intresserade sig för praktiskt taget allt tvättapparater för spenar, svampodling med ammoniak liksom svävarfartyg och flygplan. Han startade flera företag för att anlägga gruvor, kraftverk och elintensiva industrier över hela landet, från Blekinge till Norrbotten.

Hundra år efter Gustaf de Lavals död tecknar Anders Johnson här ett porträtt av denna fascinerande personlighet. Boken ingår i serien Svenska företagare och utges i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

Anders Johnson är skriftställare och debattör. Han har varit chefredaktör på Dagens Nyheter och har skrivit ett stort antal böcker om näringslivshistoria, bland annat Fånga platsen. Guide till Sveriges företagsamma historia och Garpar, gipskatter och svartskallar. Invandrarna som byggde Sverige, som utsågs till Årets bok om svenska historia 2010.

Anders Johnson:
Gustaf de Laval − ett rastlöst snille
Atlantis
Utkom 2013