Ideell förening tar över järnåldersgården Skäftekärr

Skäftekärr järnåldersgård. Foto: Fornverkstan

Foto: Fornverkstan

Skäftekärr arkeologiska friluftsmuseum på Öland, känt som Skäftekärr järnåldersgård, har bytt ägare. Sveaskog AB har sålt anläggningen till den ideella föreningen Fornverkstan.

Fornverkstan startades i början av 2000-talet av personer som arbetade på järnåldersgården. I dag har föreningen medlemmar på norra Öland, men också från andra delar av Sverige och Danmark. Det är bland annat arkeologer, pedagoger och hantverkare.

Säsongen 2020 kommer friluftsmuseet att vara tillgängligt för besök med information via skyltning och digitala medel. Under järnåldersdagarna i juli kommer Skäftekärr som vanligt ha full aktivitet med många deltagare på gården. Samtidigt fokuserar de nya ägarna på arbete med förbättringar och reparationer av anläggningen, och på att lyfta fram hela forntidsmiljön på området.

– Det är fantastiskt att vi entusiaster som varit med sedan starten får möjlighet att fullt ut vårda och utveckla detta område som vi lagt ner så mycket tid, möda och engagemang på, säger Sofia Hermansson, ordförande för Fornverkstan ideell förening.

– Vi är glada att Sveaskog genom denna markförsäljning kunnat medverka till kontinuiteten och synliggörandet av alla de fantastiska värden i form av spår från forna tider som Böda Ekopark har. Genom försäljningen av det arkeologiska friluftsmuseet till den ideella föreningen Fornverkstan skapas förutsättningar för en bra framtid i deras verksamhet, säger Björn Larsson, biträdande fastighetschef i Sveaskog.

(2020-03-07)