Lanbrukaren Carl Henric Robsahms dagbok från 1830-talet

Vackra dagboken innehåller anteckningar från 1830-talet förda av lantbrukaren och hemmansägaren Carl Henric Robsahm under åren 1835, 1836 och 1837. Hans dagböcker berättar om seklets vardagsliv i sällsynt arbetad handstil, med vackra stilväxlingar och färger.

Robsahm och hans familj var bosatt både på gården Gribbylund i Täby och i sitt hus på Norrmalm i Stockholm. Dagböckerna är förda med en relativt driven, tydlig och ”modern” handstil. Att tolka vad som står är alltså inget problem. De är skrivna med bläck i olika färger och när det gäller ifyllnader också vattenfärger. Det som gör dagböckerna unika är de kodningar som skapas med hjälp av stilväxlingar, färgläggningar och understrykningar.

1835, när vi möter Carl Henric Robsahm som dagboksförfattare, skall han just fylla 57 år och hans hustru Johanna är 55. De sju barnen är mellan 11 och 25 år och de äldsta är på väg att forma egna liv. Robsahms har fortfarande kvar huset i Klara inne i Stockholm och pendlar ofta mellan landet och staden. Anteckningarna handlar – sedan dagens väder avhandlats – huvudsakligen om vad han och familjemedlemmarna konkret varit med om under den aktuella dagen, det vill säga om det vardagliga, nära livet.

Dagboksförfattaren Carl Henric Robsahm är en av de obemärkta individer som lämnat efter sig ett källmaterial som gör det möjligt att återskapa något av den mångfald som kännetecknar mänskligt liv.

Britt Liljewall:
Vackra dagboken. Carl Henric Robsahms anteckningar från 1830-talet
Stockholmia Förlag
Utkom 2017