Axel Oxenstierna – makten och klokskapen

Ingen svensk har utövat så mycket makt under så lång tid som Axel Oxenstierna. Han blev rikskansler på nyåret 1612 och behöll denna post till sin död den 28 augusti 1654. Få har använt sin makt lika konstruktivt. Axel Oxenstierna är Sveriges ende europeiske statsman, men han höll också samman bygget av den moderna staten.

Gunnar Wetterberg har bearbetat sin stora tvåbandsbiografi Kanslern till ett koncentrerat porträtt med tonvikt på statsbygget och den internationella gärningen. Makten och klokskapen är inte bara ett försök att teckna det mest spännande skedet i svensk historia, utan ger också en närbild av Oxenstierna som hantverkare, som skicklig utövare av statskonst och politik.

Gunnar Wetterberg är historiker och samhällspolitisk chef i SACO. Han har förutom Kanslern I-II även skrivit bland annat Pengarna och makten. Riksbankens historia och essäsamlingen Levande 1600-tal. År 2003 tilldelades han Hertig Karls pris och 2008 Nationalencyklopedins Kunskapspris.

Gunnar Wetterberg:
Axel Oxenstierna. Makten och klokskapen
Atlantis Förlag
Utkom i maj 2010