Inblick tillbakablick

Sundsvalls museum
15 april 2024 – 6 april 2025

Collage med målningar av Albert Blombergsson, Olof Hermelin, Johan August Holmberg, Svenn Linnborg, Olof Grafström, C Halldén och Knut Ekwall. Fotograf: David Schreiner/Sundsvalls museum

Collage med målningar av Albert Blombergsson, Olof Hermelin, Johan August Holmberg, Svenn Linnborg, Olof Grafström, C Halldén och Knut Ekwall. Fotograf: David Schreiner/Sundsvalls museum

Utställningen Inblick tillbakablick visar konst ur Sundsvalls museums samlingar och ger en historisk resa om Sundsvall med omnejd. Den är en del av Sundsvalls 400-årsjubileum.

Verken spänner från 1855 till 2009 och visar på olika uttryck och ingångar i avbildandet av en plats. Med motiv från välkända miljöer, som man känner igen i dag, till omgivningar som inte längre finns kvar. Motiven visar stadsrummet, stadens industriutveckling och en idealiserad landsbygd.

Utställningen visar konstverk av bland andra Albert Blombergsson, Johan August Holmberg, Olof Grafström, Oskar Lycke, Siw Muskos, Hans Eric Öberg, Olle Mattsson och Ingela Hamrin. Urvalet är gjort utifrån representation av platser och konstnärer. De visar olika uttryck och tekniker.