”Vi bo i fullkomlig vildmark”

Jönköpings läns museum
27 april – 6 oktober 2024

Livet på landet – en del längtar efter det, andra föredrar stadslivets nöjen. I John Bauers konst är skogen central, landskapet något han skildrar ingående och använder som bakgrund för sina välkända sagoillustrationer.

Vilken roll spelade hans närmaste omgivning i hur han skapade sin sagolika bildvärld? Utställningen ”Vi bo i fullkomlig vildmark” djupdyker i ett geografiskt område: livet vid sjön Bunn några mil nordöst om Bauers hemstad Jönköping. Bauer fann där idyllen: ”den absoluta tystnaden och det stora lugnet”.

Utställningen består av ett trettiotal fotografier främst tagna av konstnärsfamiljen själv, men även av andra fotografer som Calla Sundbeck. Vi får följa deras liv i och med naturen och även blicka in i den skapande processen – i ateljén och i skogen med trollen.

Fotografierna ur samlingarna berikas genom länsmuseets stora brevsamling från familjen Bauer. Det visar också att livet i idyllen Björkudden inte alltid var så lätt: “Vi bo i fullkomlig vildmark med Trollkummel och jättestup och så detta ideliga böljeskvalpet” som Esther Bauer skrev.