Industristaden som försvann

Ännu i mitten av 1900-talet var Sverige ett land med industristäder. Norrköping och Eskilstuna tillhörde de mest industriellt präglade städerna i hela riket med århundraden av fabrikskultur bakom sig. Men snart skulle den epoken vara över. På ett par decennier omkodades båda städerna från fabriksstäder till tjänststäder och blev senare även högskoleorter.

Syftet med konferensen är att belysa hur denna omstöpning från industri- till kunskapssamhälle gått till. Vilka processer har verkat? Vad har förändringen betytt för staden som plats och livsmiljö? Hur ser framtiden ut för Norrköping och Eskilstuna? Konferensen arrangeras av Stads- och kommunhistoriska institutet i Stockholm i samverkan med Eskilstuna kommuns ”Projekt Eskilstuna historia” och Centrum för lokalhistoria i Linköping.

De stadshistoriska dagarna arrangeras i Eskilstuna och Norrköping den 26-27 september 2000.

(2000-08-07)