”Arkeolog – det ville jag också bli”

För många är forntiden en fantasivärld som fascinerar. En värld där saga, fantasi och verklighet flyter samman till en livfull historia. För arkeologen handlar det om att finna och tolka rester från svunna tider. Intresset för arkeologi är stort och när sensationella fynd görs riktar medierna intresset mot utgrävningarna på den aktuella platsen. Många är också de som någon gång har drömt om att få jobba som arkeolog.

Temat för årets arkeologidag söndagen den 20 augusti är ”Arkeolog – det ville jag också bli”. Då ges allmänheten tillfälle att runt om i landet ta del av arkeologernas verksamhetsområde, bland annat i form av utgrävningsplatser.

(2000-08-07)