Gulddukater funna i regalskeppet Kronan

Vid undersökningar av regalskeppet Kronans vrakplats har marinarkeologer funnit 46 gulddukater. Guldskatten är sannolikt den tredje största i landet. Mynten är huvudsakligen från tysk-romerska riket och Nederländerna, men även en ottomansk och en svensk dukat från Karl X Gustavs tid finns med.

Det äldsta myntet är präglat 1559 och det yngsta 1675, endast ett år innan Kronan förlisning. Mynten låg väl samlade och utgör därför ett så kallat skattfynd. 1982–1983 bärgades den största guldmyntskatten i vårt land från Kronan. 255 dukater såg då åter dagens ljus.

Regalskeppet Kronan sjönk vid ett sjöslag 1676 och upptäcktes 1980 på 26 meters djup utanför sydöstra Öland. Under tjugo års tid har Kalmar läns museum utforskat stormaktstidens största skepp. Varje år bärgas cirka 1000 föremål under åtta veckors arbetet till havs. Hittills har drygt 20 000 föremål lyfts från vraket. 2/3 av skrovområdets yta är utgrävd.

(2000-08-08)