Raset i Visby ringmur i vintras var ingen överraskning, utan följden av dåligt underhåll. Ändå blir det ingen ordentlig skötsel framöver heller. Varken staten eller regionen vill nämligen betala. [SvD]

https://www.svd.se/ingen-vill-betala-for-att-restaurera-ringmuren