Sverige Amerika Centret byter namn och breddar sin inriktning. Det nya namnet blir Svenska Migrationscentret och centret ska ta sig an både ut- och invandringsfrågor. Beslutet tog på en extra föreningsstämma den 9 september. 

Svenska Migrationscentrets logotyp
Sedan 1960 har Centret aktivt arbetat för att dokumentera den stora utvandringen från Sverige till Nordamerika. Det här arbetet har varit viktigt för forskning på alla nivåer och inte minst för individen som har haft möjlighet att spåra sina rötter genom olika typer av källmaterial och tjänster. Verksamheten riktad till den Nordamerikanska marknaden markeras tydligt genom en underrubrik till namnet där Sverige Amerika Centret finns kvar som del av Svenska Migrationscentret.

”Vem bevarar historier om de som flyttar till Sverige idag? Vad finns i arkiv och samlingar när ättlingarna till dagens invandrare börjar söka efter vem man är? Svaret är att det behövs krafttag och någon som på allvar tar sig an uppgiften. Detta är ett av det nybildade Svenska Migrationscentrets syften, att bevara historien för framtiden, att bevara den idag när det sker”, skriver centret i ett pressmeddelande.

Centret har de senaste åren använt paralleller till den historiska utvandringen i arbetet med pedagogik, speciellt riktat till skolan. Det har visat sig vara ett grepp som leder till ökad förståelse, som gör det lättare att tänka på fenomenet migration som någonting universellt som ständigt pågår, att det påverkar alla länder i världen.

”Att det är av stor vikt att öka kunskapen om och förståelse för migration ser vi tydligt i samhället i dag. Det pågår en ständig debatt om frågor som rör migration och integration. Det är ofta komplicerade frågor som behöver gott beslutsunderlag. Genom dokumentation av invandrares upplevelser skapar vi sådant material. Vi har hela tiden med oss vår bakgrund – erfarenheterna från den gången det var svenskarna som flyttade för att få ett bättre liv.”