Inlämnat 800-talsmynt kan sätta Hejdeby på skattkartan

Arabiskt mynt hittat i Hejdeby. Foto: Johan Norderäng/Gotlands Museum

Foto: Johan Norderäng/Gotlands Museum

Hejdeby är den enda gotländska socken där det aldrig hittats någon vikingatida skatt. Ett mynt från 800-talet väcker nu hopp om en ofunnen skatt.

– Vi tror att det finns en skatt där. Vi har ett mynt som troligen kommer från en skatt, säger arkeologen Johan Norderäng.

Läs artikeln på P4 Gotland

(2018-01-31)