Intressanta fynd längs Haparandabanan

Vid de arkeologiska förundersökningar som utförs i samband med planeringen av den nya järnvägen mellan Kalix och Haparanda har intressanta arkeologiska fynd påträffats.

– Två av boplatserna har redan gett mycket intressanta fynd i form av bland annat en glaspärla, järnföremål, brända ben, slagg och rester efter redskapstillverkning, säger Carina Bennerhag, arkeolog vid Norrbottens museum.

Vid förra årets utredning hittades fyra fasta boplatser. I år sker arkeologiska förundersökningar vid fångstboplatserna, som ligger vid Lantjärv, Storträskheden och Sangis. Om boplatserna legat i en strandnära miljö kan datering av fynden bli äldre järnålder till vikingatid/medeltid. Det finns få spår i Norrbotten från de tiderna.

Länsstyrelsen kommer i ett senare skede besluta om eventuella slutundersökningar av de arkeologiska fynden.

(2006-08-15)