Marie-Christine Skuncke får Hertig Karls pris 2006

Professorn i litteraturvetenskap och författaren Marie-Christine Skuncke får Hertig Karls pris på 50 000 kronor. Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun under Hertig Karls marknad på Nyköpingshus den 19 augusti 2006.

Marie-Christine Skuncke får priset ”för sin förmåga att kombinera forskning av högsta vetenskapliga kvalitet med ett brinnande engagemang för att väcka intresse för 1700-talets kulturhistoria på bred front. Hon besitter den ovanliga talangen att förena veten-skaplig precision med ett levande, gestaltande och tillgängligt språk – hennes arbeten är populärvetenskapliga i ordets bästa mening.”

Marie-Christine Skuncke. Foto: Anki Lütz/Sörmlands museum.

Foto: Anki Lütz/Sörmlands museum.

Marie-Christine Skuncke är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet sedan 2000. Hennes forskning gäller främst det svenska 1700-talet i internationellt perspektiv. Hon har bland annat publicerat Gustaf III – Det offentliga barnet (1993), Svenska operans födelse (tillsammans med Anna Ivarsdotter 1998), samt uppsatssamlingen Riksdag, kaffehus och predikstol om frihetstidens politiska kultur 1766−1772 (tillsammans med Henrika Tandefelt 2003).

Skuncke doktorerade i Cambridge 1980 på en avhandling om svensk 1700-talsdramatik. Sedan 1995 leder hon Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala, ett forum för 1700-talsintresserade över ämnes- och generationsgränser. Under 2006 är hon ”fellow” vid forskningsinstitutet Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala.

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris och prissumman är 50 000 kronor. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. Juryn består av Kirsti Niskanen, docent vid Stockholms universitet och ordförande i Svenska historiska föreningen, överintendent Agneta Lundström vid Kungliga Husgerådskammaren, professor Lars Nilsson vid Stockholms universitet samt professor emeritus Jarl Torbacke, Stockholm.

Priset instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Hertig Karls pris har tidigare gått till:

1994: Aleksander Loit
1995: Hans Villius och Olle Häger
1996: Hans Furuhagen
1997: Michael Nordberg
1998: Karin Johannisson
1999: Arne Jarrick
2000: Mats G Larsson
2001: Dick Harrison
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2003: Gunnar Wetterberg
2004: Maja Hagerman
2005: Anders Björnsson

(2006-08-15)