Judiska museet får en miljon till jubileumsåret 2025

Judiska museet på Själagårdsgatan 19. Foto: Jonas Borg

Judiska museet på Själagårdsgatan 19. Foto: Jonas Borg

Regeringen har beslutat att bevilja Judiska museet i Stockholm en miljon kronor för insatser inför jubileumsåret 2025 då 250 år av etablerat judiskt liv i Sverige uppmärksammas.

Medlen ska gå till projektet ”Synagogan på Själagårdsgatan 19 – grunden för judiskt liv i Sverige” med syfte att öka kunskapen om platsens historia, synliggöra det judiska kulturarvet och tillgängliggöra en unik kulturmiljö för allmänheten.

– Trots den långa historiska närvaron i Sverige är kännedomen om den judiska minoriteten låg bland befolkningen. Regeringen ser därför ett behov av insatser för att höja kunskapen om den judiska minoritetens historia och det svensk-judiska kulturarvet i Sverige. Därför är det glädjande att kunna ge Judiska museet den här möjligheten, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Det var 1795–1870 som synagogan och församlingslokalen för Stockholms judiska invånare låg på Själagårdsgatan 19. Fastigheten har anor från medeltiden och är en av de äldst bevarade gillestugorna i Gamla stan.

– Stödet från regeringen betyder att Judiska museet kan göra ett mycket efterlängtat arbete med att undersöka själva platsen och byggnaden där museet ligger på Själagårdsgatan i Gamla stan i Stockholm, säger Judiska museets chef Erika Hedenström till Nättidningen Svensk Historia.

Synagogan var en av de äldsta i Sverige. Förutom gudstjänstslokalen fanns ett rituellt bad, en så kallad mikva, och i köket bakades matzebröd till pesach åt församlingens medlemmar. Här bodde också rabbinen, kantorn och kosherslaktaren.

– Det är en otroligt rik och spännande del av svensk historia som så småningom ska bli en ny utställning, säger Hedenström.

(2024-05-26)

Se även Det nya Judiska museet har öppnat (2019-06-06)