Intressekonflikter hotar i Stockholms innerstad

Stockholm måste skaffa sig en tydlig hållning till innerstadens kulturhistoriska värden. Det kräver länsstyrelsen, som varnar för konflikter mellan exploateringsintressen och viktiga kulturmiljövärden. Frågan är aktuell eftersom en ny översiktsplan snart ska antas.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2009-11-04)