Bruk och missbruk av naturens resurser är den första samlade översikten över Sveriges miljöhistoria någonsin. Den handlar om hur vi har använt naturresurser och påverkat miljön i vårt land alltsedan istiden, så länge det har bott människor här. Beskrivningar av hur naturen har reagerat på olika ingrepp och störningar kombineras med resonemang om de krafter i samhället – sociala förändringar, vetenskap och teknik, pengar och politik – som ligger bakom miljöproblemens uppkomst.

De inledande kapitlen heter ”Jakt och renskötsel”, ”Jordbruk i förgången tid” och ”Tidigt skogsbruk” och därifrån forsätter boken via bland annat ”Bergsbruket”, ”Urbanisering och industrialisering” och ”Trafik och transporter” fram till dagens ”Hushållning med naturresurser”, ”Det moderna jord- och skogsbruket” och ”Ett samhälle med inbyggd miljövård”.

Bland mycket annat får vi veta varför en del miljöproblem har gått att lösa, medan andra ännu kvarstår olösta. Genom att utvecklingen följs hela vägen fram till nutid ger boken också en bred översikt över våra dagars miljöpåverkan, miljötillstånd och arbete för att förbättra miljön.

”Boken är faktaspäckad men lättläst och illustrerad med mer än 300 fotografier, kartor och diagram. Den är användbar både som lärobok och som kunskapskälla för alla som i yrket eller på fritiden är engagerade i miljöfrågor”, skriver Naturvårdsverket.

Claes Bernes & Lars J. Lundgren:
Bruk och missbruk av naturens resurser. En svensk miljöhistoria
Naturvårdsverket
Utkom i september 2009