IT-ceum flyttar till länsmuseet

Den 29 maj är sista dagen då datamuseet IT-ceum har öppet i Mjärdevi i Linköping. Under juni flyttar IT-ceum för att bli en del av Östergötlands länsmuseum.

IT-ceum startade som ett samarbetsprojekt mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet, med stöd av bland annat Westman-Wernerska fonden och Saab. Vid det här laget hunnit gå drygt fyra år sedan öppnandet av lokalerna i Mjärdevi under kronprinsessan Victorias överinseende.

– Det länge diskuterats hur IT-ceum ska landa efter projekttidens slut. Eget bolag eller gå upp i någon annan ägare? Och verksamheten har ökat så mycket, att vi haft svårt att klara av bemanningen och hålla museet öppet, säger intendenten Bo Bengtsson.

IT-ceums klassiska datorhall, byggd på Datasaab D22
 IT-ceums klassiska datorhall, byggd på Datasaab D22.
Foto: IT-ceum.

Från juli blir IT-ceum en del av länsmuseet som tar över ansvaret för personal och föremål. Men verksamheten kommer fortsatt att drivas som ett uppdrag från kommunen och med bland annat LiU som medfinansiär.

– Det är en lösning vi är väldigt nöjda med, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Museet vill gärna få in med nutidshistoria och teknik, IT-ceum får helt andra möjligheter att nå ströpublik.

Vy över delen av utställningen som berättar om de svenska pionjärföretagen
Vy över delen av utställningen som berättar om de svenska pionjärföretagen.
Foto:IT-ceum.

Det finns fler fördelar. Hittills har IT-ceums utställningslokaler vid behov också fått fungera som seminarielokaler och verkstad och då har utställningarna fått hållas stängda.

– Nu kommer vi att få tillgång museets lokaler. Dessutom får vi stöd av museivärdarna och kan hålla öppet på ett helt annat sätt, säger Bo Bengtsson.

(2009-05-17)