Språkvårdaren Lars-Gunnar Andersson får årets Arturpris

Styrelsen för Nordiska museets och Skansens Vänner har utsett Lars-Gunnar Andersson, professor i svenska vid Göteborgs universitet, till årets mottagare av Arturpriset på 50 000 kronor.

Motiveringen lyder:
”Arturpriset tilldelas professor Lars-Gunnar Andersson vid Göteborgs universitet för sin medverkan i radioprogrammet Språket och för övriga uppmärksammade insatser i språkvårds- och språkriktighetsfrågor. Han får därigenom representera alla de experter som i olika medier, i språkforskaren Artur Hazelius anda, strävar efter att vårda och ansa en korrekt och modern svenska”.

Arturpriset överlämnades på föreningens årsmöte den 14 maj på Skansen av Vänföreningens Första hedersledamot Kronprinsessan Victoria.

Artur Hazelius var mycket intresserad av språkfrågor. Han skrev sin avhandling i nordiska språk om Havamal och ivrade tidigt för en modernisering av svensk rättstavning. Det är nionde gången som Arturpriset utdelas. Förra året gick det till Sten Rentzhog och bland tidigare pristagare märks Carl-Jan Granqvist, Bengt af Klintberg och Jane Fredlund.

Nordiska museets och Skansens Vänner bildades 1918 och har drygt 2 700 medlemmar. Dess främsta syfte är att stödja Nordiska museet och Skansen bland annat med med årliga gåvor.