Jacob Berzelius – människan bakom de vetenskapliga framgångarna

Bokomslaget

Jacob Berzelius (1779–1848) var en av sin tids främsta kemister. Han fastställde principen för de oorganiska föreningarnas sammansättning, införde begreppet katalys och skapade det symbolsystem (C=kol, O=syre etc.) som vi använder än i dag. Han invaldes i Svenska Akademien år 1837 och tog valspråket ”Klarhet och Sanning”, ett motto som präglade hela hans gärning.

Jan Trofast väver samman den framstående kemistens vetenskapliga verksamhet med hans liv och umgänge. Genom den stora samlingen bevarade brev och reseanteckningar – både personliga och vetenskapliga – får vi följa Berzelius från barndomsåren och lära känna honom som människa. Fram träder inte bara en eldsjäl i det vetenskapliga arbetet utan också en aktad kulturkritiker och engagerad medmänniska.

Jan Trofast är teknologie doktor i organisk kemi och vetenskaplig rådgivare inom life science. Han bedriver  kemihistorisk forskning med inriktning på Jacob Berzelius och hans samtid.

Jan Trofast:
Jacob Berzelius. Klarhet och sanning. Människan bakom de vetenskapliga framgångarna
Fri Tanke förlag
Utkom 2018