Vraket under Marinmuseum är identifierat

Akterstäv på örlogsskeppet Prins Carl från 1684, som vilar under Marinmuseum. Foto: Jim Hansson/Sjöhistoriska museet

Akterstäv på örlogsskeppet Prins Carl från 1684, som vilar under Marinmuseum. Foto: Jim Hansson/Sjöhistoriska museet

Vraket som vilar under Marinmuseum i Karlskrona är med största sannolikhet örlogsskeppet Prins Carl från 1684. Prins Carl var med i sjötågen år 1700 i expeditionen mot Danmark, 1710 vid slaget vid Möen och vid slaget vid Femern 1715.

År 1997 byggdes Marinmuseum och den undervattenstunnel som sedan dess är en del av attraktionerna i museets utställningar: Vraktunneln. Från Vraktunnelns fönster kan besökarna se ett riktigt skeppsvrak. Under två veckor i höstas utförde Sjöhistoriska museets marinarkeologer dykningar som dels syftade till att frilägga vraket från sediment för att museets besökare ska se vraket bättre inifrån tunneln, och dels till att utföra en mindre arkeologisk dokumentation. Både Marinmuseum och Sjöhistoriska museet i Stockholm tillhör Statens maritima och transporthistoriska museer.

– Resultatet överraskar! Det är fantastiskt roligt att vi nu med största sannolikhet har första rangens örlogsskeppet Prins Carl under Marinmuseum, som vi kan uppleva från museets undervattenstunnel, säger Ingrid Hall Roth, museichef Marinmuseum.

Efterarbetet har pågått sedan dykningarna avslutades i höstas. Det togs fem analysprover som gett information om vrakets ålder. Svaren som har kommit visar till exempel att virket huggits efter år 1616. Vid dykningarna gjordes flera intressanta iakttagelser på vraket.

– Vi har hittat flera samband mellan de arkeologiska observationerna och beskrivningarna i arkiven på Krigsarkivet i Stockholm. Bland annat hittade vi ett yttre skrov på vraket, en möjlig förhydning, alltså skydd för bordläggningen. Det är vad vi känner till inte speciellt vanligt på örlogsskepp i Östersjön. Vi såg även att det saknades flera skeppsdelar som inre förstärkande timmer, kattspår, för batteridäcken och innergarnering i skrovet, säger Jim Hansson, marinarkeolog vid Sjöhistoriska museet, som är en av de dykare som nu identifierat örlogsskeppet Prins Carl i Blekinges skärgård.

Tillsammans med arkivforskaren Bengt Gullbing har Jim Hansson letat i arkiven där de hittat en rad uppgifter som tillsammans med provresultaten och de arkeologiska observationerna ger denna nya tolkning av vrakets identitet.

– Det finns ett skepp i arkiven som är väldigt stort, som år 1714 fick en förhydning påspikad, 1721 beskriver man dessutom att man plockar bort kattspår och innergarnering bland annat och man beskriver precis vart skeppet ligger. I arkiven hittar vi även Holmamiralen Von Löwen som i en ögonblicksskildring vid en invertering år 1723 beskriver att skeppet Prins Carl ligger på ”flatt” vatten vid laboratorieholmen. Platsen där Marinmuseum ligger idag. Alla bitar faller på plats och nu känner vi oss rätt säkra på det här, berättar Jim Hansson.

På 1700-talet seglade hon med en besättning på cirka 600 man, med 68 kanoner ombord. I dag kan du beskåda det över 50 meter långa krigsskeppet under Marinmuseum. Örlogsskeppet av första rang, som nu fått sin riktiga identitet.

(2019-02-24)