Kvinnodräkten i norra Europa 1360–1415

Historisk dräkt – inifrån och ut. Kvinnodräkten i norra Europa 1360–1415 är en handbok för den som vill få ett grepp om periodens kläder, material och snitt i Nordeuropa. Detta är en bok för den som vill börja återskapa medeltiden, men även ett utbildningsmaterial inom dräkthistoria. Alla delar av dräkten tas upp och man får en överblick av de vanligaste plaggen och dräktdetaljerna. Det finns även förslag på fördjupningsmaterial för den som vill lära sig mer.

Dräktskicket i norra Europa liknar under denna period till viss del Västeuropas moden, men skiljer sig ganska markant från södra och östra Europa. De plagg och accessoarer som beskrivs i boken är giltiga för hela det nordeuropeiska området från norra Tyskland till Mellansverige, från Östersjöområdet till Norges västkust.

Bokens fokus ligger på hantverkare, välbärgade bönder och köpmän men tar även upp hur dräkten kan anpassas till adel och bondeklass. Val av material i tyg och dräktdetaljer utgjorde stor del av skillnaden mellan de olika samhällsklassernas klädsel.

Handboken tar upp dräktens formspråk, vilka de vanligaste tygerna och färgerna var för perioden, samt sömnadstekniker. De plagg som beskrivs i boken är hosor, kortärmad särk, långärmad särk, mantel och tre varianter på kjortel. Även huvudbonader, skor, bälten, frisyrer, smycken och väskor tas upp. Lager för lager visas vad man hade på sig för att få en komplett bild av kvinnans dräkt.

Varje plaggtyp visas tillsammans med dåtida konst och principskisser av hur mönsterdelarna kan se ut. Dessa är inte avsedda att användas som mönsterdelar att sy efter, även om den erfarne historiske mönsterkonstruktören kan använda dem som grund för tillverkning av egna mönster. Handboken innehåller moderna illustrationer, målningar från tiden och foton av rekonstruktioner och fynd.

I serien Historisk dräkt – inifrån och ut finns också böcker om mans- respektive  kvinnodräkter från 1400-talets andra hälft.

Peter Ahlqvist & Maria Neijman:
Historisk dräkt – inifrån och ut. Kvinnodräkten i norra Europa 1360–1415
Chronocopia Publishing
Utkom 2020