Jag, Birger jarl

Stockholms medeltidsmuseum
10 april 2010 – 10 januari 2011

År 2010 firas att det är 800 år sedan Birger jarls föddes. Stockholms medeltidsmuseums utställning Jag, Birger jarl utgår från människan Birger. Besökaren står öga mot öga med jarlen. I centrum står en nygjord rekonstruktion av jarlens ansikte utifrån kriminaltekniska metoder, skickligt utförd av modellmakare Oscar Nilsson.

Tillsammans med ett fåtal intressanta klenoder speglas Birger genom olika teman såsom ”Birger och hans tid”, ”Politikern”, ”Myntherren, ”Människan”, ”Lagstiftaren”, ”Stadsbyggaren” och ”Bilden av Birger”. Vi möter honom även som grundare av Stockholm och som upphovsman till den skärpta kvinnofridslagen. Ett utförligt släktträd ger ytterligare sammanhang till utställningen.

Jubileumsåret pågår i hela landet med forskning och utställningar, föredrag och specialvisningar för att sprida kunskap om Birger jarl. Museet har erhållit tillstånd att under hösten få utföra en gravöppning av Birger sons Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan för en jämförande DNA-studie.