Birger jarls ansikte klart


Birger jarl gör entré i ett Sverige präglat av maktstrider mellan kungasläkter och stormän och lämnar det som ett katolskt kungadöme av europeiskt mått. Nu träder han fram i en rekonstruktion på Medeltidsmuseet, 800 år efter sin födelse.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2010-04-08)