Det finns en del jämställdhets- och mångfaldsarbete kvar att göra på svenska museer. Det visar Jämusprojektets slutrapport där en arbetsgrupp från Statens historiska museer på uppdrag av regeringen undersökt hur svenska museer arbetar med jämställdhetsfrågor. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5539185