Jungfru Maria som ord och materia

Words and matter - omslag

Jungfru Maria inte är särskilt närvarande i Bibeln men har en framträdande i kulturföremål från medeltiden och även efter reformationen. Som ord fanns hon predikningar, böner och skådespel. Som materia präglade hon kyrkfönster, väggmålningar och illustrationer. I sina olika manifestationer talade Maria till de troendes sinnen, själar och kroppar.

Uppsatserna i Words and matter behandlar Mariakulten i församlingarna och de meniga kyrkobesökarnas tro i de nordiska länderna, Irland, England och södra Europa under senmedeltiden och reformationen.

Jonas Carlquist & Virginia Langum (redaktörer):
Words and matter. The Virgin Mary in late medieval and early modern parish life
Runica et Mediævalia
Utkom 2015