Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung

Den moderna staten byggdes enligt de flesta bedömare under det som brukar kallas ”det långa 1800-talet” (cirka 1789–1914). Staten gjorde då stora framsteg med att kunna driva in nya skatter, att reformera byråkratin och att via folkräkningar och statistiska centralbyråer kunna kartlägga sitt territorium och sin befolkning.

Men vad innebär det egentligen att bygga en stat? Vad var detta statsbyggandes drivkrafter, och hur såg relationen ut mellan byggandet av en stat på den inhemska arenan och de ordnade relationer mellan stater som växte fram på den internationella arenan?

Jan Teorell är professor i statsvetenskap och innehar Lars Johan Hiertas professur i statskunskap vid Stockholms universitet.

Jan Teorell:
Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet
Santérus Förlag
Utkom 2022