Kalklinbana får utmärkelse och pengar

Årets Industriminne blir i år Kalklinbanans Vänner och Nordkalk AB för sitt arbete med Kalklinbanan Forsby-Köping. Det är Svenska Industriminnesföreningen som varje år delar ut priset för att stödja långsiktigt arbete för det industriella kulturarvet och belöna lovvärda insatser.

Kalklinbanan mellan kalkbrottet och fabriken får också stöd av regeringen som beslutat om ett projektbidrag på 400 000 kronor till Föreningen Kalklinbanans vänner.

Kalklinbanan mellan Forsby och Köping invigdes år 1941. Dess sträckning går mellan landskapen Södermanland och Västmanland. Den var en av de längsta linbanorna i Europa och helautomatisk samt en av de modernaste för sin tid. Kalklinbanan Forsby–Köping togs ur bruk 1997 men anläggningen har bevarats helt intakt.

För att dess bevarande skall fortleva finns ett samarbete med ideella föreningar, företag, kommuner, museer, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet. Under förmiddagen den 27 september finns det möjlighet att se industriminnet i rörelse igen.

(2003-09-10)