Arkeologer gräver i Nyköpingshus

Den första september satte arkeologerna spadarna i Nyköpingshus. Sörmlands museum påbörjade då en arkeologisk forskningsundersökning för att få mer kunskap om borgens äldsta historia.

Platsen för undersökningen är det nordöstra hörnet av den inre borggården, vid den norra ringmuren, alldeles intill det så kallade kärntornet. Här kommer man att gräva på en yta av 6×4 meter och arbeta sig ner genom de historiska lagren ända ner till orörd nivå. Det praktiska arbetet kommer att pågå under tre mycket intensiva veckor. Undersökningen är viktig för förståelsen av borganläggningen och så långt det är möjligt kommer arkeologerna att berätta om sitt arbete i texter, bilder och guidade visningar.

Platsen för den arkeologiska undersökningen har valts av den anledningen att man där har identifierat spår av delvis okända murar. Den upptäckten gjordes bland annat genom en teknisk undersökning med hjälp av georadar som Sörmlands museum genomförde för fyra år sen. Enda sättet att få veta mer om murarna är nu att handgripligen gräva.

Arkeologerna hoppas att undersökningen ska ge svar på frågorna om hur gammalt Nyköpingshus är. När började den allra äldsta försvarsanläggningen att byggas? Nyköpingshus nämns första gången år 1266 i samband med Birger Jarls död. De äldsta delarna av Nyköpingshus består av den inre borggården och dess ringmur. I anslutning till ringmuren finns tegelrester vilket gör att man daterar ringmuren till tidigast 1200-tal. Kärntornet är byggt senare än ringmuren.

(2003-09-02)