Kallvalsningens historia i Sverige

Jernkontorets bergshistoriska utskott har givit ut en dokumentation av kallvalsningens historia i Sverige, från 1880-talet fram till våra dagar. Den historiska rapporten Kallvalsning av stålband i Sverige” är dokumentation av en viktig och betydande del av den svenska stålindustrins historia, och skildrar bland annat den viktiga teknikutvecklingen under 1900-talet.

Rapporten omfattar hela 484 sidor. Den inleds med en allmän introduktion om kallvalsning, hur det gick till från början på 1880-talet och om teknikutvecklingen under förra seklet. Därefter följer en dokumentation av kallvalsning av smala band, respektive breda band och styckeplåt. I denna del av rapporten är informationen indelad företagsvis.

Arbetet med att bearbeta och komplettera tidigare insamlad dokumentation om kallvalsning och att sammanställa rapporten har skett inom Bergshistoriska utskottets kommitté ”Dokumentation kallvalsning”. Många personer har medverkat i arbetet som letts av Bengt Orrling.

Dokumentationen sträcker sig från 1883 då man först började med kallvalsning i Sverige och fram till våra dagar. På några orter utförs kallvalsning än i dag men på många har den upphört. Någon samlad dokumentation inom detta område har aldrig tidigare gjorts.

Bengt Orrling:
Kallvalsning av stålband i Sverige
Jernkontoret
Utkom 2019