Två böcker om stormaktstidens Jönköping

Efter de omfattande arkeologiska utgrävningarna år 2007 i kvarteret Diplomaten i Jönköping – platsen där nya Arkivhuset och P-hus Biblioteket har uppförts – presenterar nu Jönköpings läns museum resultatet i två böcker.

Den centrala periferin belyser, med hjälp av arkeologiskt material, hur gränsstaden Jönköping blev en viktig bricka i Gustav II Adolfs stormaktspolitik. Efter Kalmarkrigets härjningar nyuppfördes staden med kronans hjälp inom dagens stadsdel Öster. Här grundades på 1620-talet både ett vapenfaktori och ett vantmakeri som tillverkade ylletyg för militärens räkning. Kvarteret Diplomaten räknades till Tyska maden, där de tyska textilhantverkare som värvats till vantmakeriet bodde och verkade. Fynden från undersökningarna belyser de invandrade specialisternas vardag och boendeförhållanden; inte minst de återkommande besvären med översvämningar. Samtidigt finns spår av en oväntad lyxkonsumtion bland bodlängor och verkstäder – av en urban livsstil i småstaden!

I början av 1700-talet, när vantmakeriet sedan länge lagts ner, blev krukmakeri det viktigaste hantverket i kvarteret. Hundra år av kruk- och kakelugnsmakeri hade lämnat flera kubikmeter keramikskärvor, vilka nu specialstuderats. Tre generationer yrkeskunniga hantverkare har kunnat följas genom modets växlingar från cirka 1725 till 1830. Berättelsen slutar som den började – i en brandkatastrof. Hur påverkades invånarnas liv av dessa återkommande kriser och katastrofer?

Tyska madens gröna rum beskriver resultaten från två av de specialstudier som genomfördes i samband med undersökningarna av kvarteret Diplomaten. Utifrån växtrester och äldre kartors vittnesbörd spåras den ursprungliga naturmiljön från tiden före stadens flyttning. Invånarnas matvanor, deras kunskaper om odling och avfallshantering har kartlagts. Konsekvenserna av de återkommande översvämningarna framträder tydligt.

Ann-Marie Nordman & Claes Pettersson:
Den centrala periferin. Arkeologisk undersökning av kvarteret Diplomaten, faktori- och hantverksgårdar i Jönköping 1620–1790
Jönköpings läns museum
Utkom i december 2009

Jens Heimdahl & Ådel Vestbö Franzén:
Tyska madens gröna rum. Specialstudier till den arkeologiska undersökningen i kvarteret Diplomaten
Jönköpings läns museum
Utkom i december 2009