Fallet Hermann Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945

Bokomslaget

I Hitlers och nazisternas Tyskland betraktades ”den nordiska rasen” som Västerlandets räddning. Därför blev Sverige ett viktigt strategiskt mål som skulle dras in i den nazistiska inflytelsesfären. Naziregimen sände ut lektorer till Sverige för att infiltrera, spionera och rapportera.

Naziregimens mest inflytelserika agent i Sverige Hermann Kappner lyckades också bli anställd av Skolöverstyrelsen. Han upprättade listor över ledande svenskars politiska inställning: NS-positiva eller NS-negativa. Eftersom naziregimens utsända agenter kontinuerligt sände rapporter till Berlin, finns omfattande källmaterial i tyska arkiv om Sveriges relationer till Nazityskland.

Nazismen fascinerade genom blandningen av makt, magi, estetik och retorik. Många upplevde nazismen som en kraftfull, entusiastisk revolution som skulle rädda traditionella värden från nedbrytande tendenser från USA och Sovjetunionen. Men illusionerna om nazismens välsignelser krossades när brutaliteten och terrorn avslöjades.

Birgitta Almgren är författare, forskare och professor emerita i tyska med historisk inriktning, verksam vid Södertörns högskolas Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning. Hon nhar tidigare utkommit med bland annat Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945, Inte bara Stasi. Relationer Sverige-DDR 1949–1990 och Inte bara spioner. Stasiinfiltration i Sverige under kalla kriget.

Birgitta Almgren:
Krossade illusioner. Fallet Hermann Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945
Carlsson Bokförlag
Utkom 2019