Kalvträskskidan utsedd till Klenod 2010

Den 5 200 år gamla Kalvträskskidan från Västerbottens museum har utsetts till Klenod 2010. Tävlingen vill lyfta fram det svenska kulturarvet och genom priset, som består av en skyddsmonter, även belysa” det ökade behovet av klimatskydd och säkerhet kring dessa kulturskatter”.

Kalvträskskidan

– Vi är jätteglada över att Kalvträskskidan har utsetts till Klenod 2010. Skidan, som är äldre än Egyptens pyramider, kommer nu att kunna bevaras och visas upp på ett säkert sätt i framtiden. Med hjälp av skidan sätter vi fokus på Västerbottens unika vinterlandskap i vår forntidsutställning, säger Jans Heinerud, arkeolog vid Västerbottens museum.

Kalvträskskidan, som är 204 centimeter lång och 15,5 centimeter bred, hittades vid en dikesutgrävning 1924 i ett myrområde mellan byarna Fäbotjälen och Nybrännet, två kilometer öster om Kalvträsk. När den hittades var även den andra skidan intakt, den skadades dock i samband med att den förflyttades från fyndplatsen. Även en stav hittades vid platsen. Fyndet lämnades in till Umeå museum 1925 av jägmästare Aug Högdahl. På 1980-talet daterades skidan till 3 200 år f.kr. med hjälp av kol-14-metoden. Med sina 5 200 år är det därmed en av världens äldsta bevarade skidor.

– Sverige är fullt av kulturskatter! Genom Klenodtävlingen bidrar vi till ökad medvetenhet kring säkerheten för dessa. Runt om i landet finns det många ovärderliga föremål som hotas av såväl stöld som av att de inte förvaras i klimatsäkra montrar, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

33 bidrag anmäldes till Klenod 2010. Av dessa nominerade Klenods jury tio bidrag till final. Juryn har bedömt bidragen utifrån deras skyddsbehov, både vad gäller klimatkänslighet och stöldbegärlighet, samt framtida konservatorsproblem. Allmänheten har därefter kunnat rösta på sin favorit bland de tio finalistbidragen. Närmare tvåtusen personer röstade i Klenod 2010.

Klenod är en tävling som ”syftar till att lyfta fram och medverka till att rädda föremål som tillhör det svenska kulturarvet och som kan vara värdefulla både ur ett ekonomiskt och ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Tävlingen syftar även till att belysa vikten av att kunna skydda föremål mot stöld och klimatpåverkan samtidigt som de visas upp för allmänheten”. Klenod 2010 stöds av Riksförbundet Sveriges Museer. Huvudsponsor är Milox Skyddsmontrar AB.

Ullångerskrinet vann omröstningen i Klenod 2009.

(2010-10-16)