Karin Martinsson årets Disapristagare

Karin Martinsson, forskningsinformatör vid Botaniska trädgården i Uppsala, har utsetts till årets Disapristagare. Hon får priset för sina populärvetenskapliga insatser och stora engagemang för att göra arvet efter Linné känt.

Disapriset instiftades för sex år sedan av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala. Priset på 25 000 kronor delas ut en gång om året, under Kulturnatten, med syftet att främja populärvetenskapligt författande.

Karin Martinsson, född 1962, är filosofie doktor och forskningsinformatör vid Botaniska trädgården och Linnéminnena. Hon är även styrelseledamot i Svenska Linnésällskapet. Bland hennes populärvetenskapliga böcker finns Pelargoner. Kulturarv i kruka och Linnés blomsterur.

Karin Martinsson har sammanställt en rad utställningar för allmänheten i Botaniska trädgården och ansvarat för den permanenta utställningen om Linné i orangeriet i Linnéträdgården. Nu arbetar hon med en permanent utställning i Linnés Hammarby inför Linnéjubileet. Hennes senaste forskningsprojekt är en katalog över växterna i Olof Rudbecks trädgård, som anlades 1655 och så småningom övertogs av Carl von Linné.

Kommitténs motivering lyder: ”Karin Martinsson tilldelas priset för mångsidig populärvetenskaplig verksamhet, i böcker, i utställningar och i direkta möten. Med stark känsla för språket och med stort engagemang för arvet efter Linné förmedlar hon lättläst och lockande kulturhistoria och botanik”.

Disapriset för populärvetenskapligt författande bär namn efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala.

(2006-09-09)