Stockholmsvrak från 1300-talet undersöks

Nu startar den arkeologiska undersökningen av det 1300-talsvrak som förra året påträffades på Riddarfjärdens botten i Stockholm. Arkeologer från Statens maritima museer skall frilägga cirka 16 kvadratmeter av vraket, och de hoppas på att finna rester av last som kan berätta båtens historia.

Vraket påträffades senhösten 2005 då Statens maritima museers arkeologer undersökte Riddarfjärdens botten inför Banverkets byggstart av Citybanan. Båtens ena ände sticker fram under lager av sopor från de senaste århundradena: fyllnadsmassor, kol, flaskor och skor. Det är en bit medeltidshistoria som nu avtäcks invid Söder Mälarstrandens kaj, ett stenkast från Riddarholmen och Gamla Stan.

Det medeltida vraket ligger på tio meters djup

Det medeltida vraket ligger på tio meters djup. Den ena
änden av båten sticker fram under grova massor.
Foto: Marcus Hjulhammar /SMM

Arkeologerna tror att båten var cirka tio meter lång och tre meter bred. Kol 14-prover visar att den byggdes vid mitten av 1300-talet och övergavs runt år 1390. Den synliga delen av båten är kravellbygd och skiljer sig därmed från de typiska nordiska klinkbyggda båtarna, men det är inte heller någon kogg, som annars var en vanlig båttyp för godstransporter under medeltiden.

– Den här båten verkar vara ett mellanting när det gäller båttyp. Den är omsorgsfullt byggd, inget hastverk. Båten verkar ha använts under många år, det ser vi bland annat på skrovets lagningar. Troligen har den varit ett slags grundgående hamnbåt, gjord för att kunna komma intill stränderna. På den tiden gick nästan samtliga godstransporter sjövägen, berättar Marcus Hjulhammar, arkeolog från Statens maritima museer som leder undersökningarna.

På 1300-talet var Stockholm en relativt ung stad. Vrakplatsen ligger utanför den medeltida stadens murar, 50 meter från den dåtida strandlinjen på Södermalm, inte långt från Riddarholmen, två områden som då ägdes av Franciskanerorden.

– Vi hoppas att undersökningarna ska kunna ge svar på hur båten användes under slutet av 1300-talet och ge oss möjligheter att sätta in den i ett historiskt sammanhang, säger Marcus Hjulhammar. Det var en dramatisk tid i Stockholms historia. Albrekt av Mecklenburg belägrade staden, och drottning Margaretas styrkor var förskansade på Söders höjder.

(2006-09-13)