Karl X Gustavs bror Adolf Johan

Bokomslaget

Bröderna Karl Gustav och Adolf Johan fick en likartad uppfostran i stormaktstidens Sverige. De var barnbarns barn till Gustav Vasa och de blev båda generaler. När den äldre brodern blev kung, Karl X Gustav, såg även den yngre broderns framtid ljus ut.

Men efter Karl X Gustavs död 1660 sköts Adolf Johan (1629–1689) undan från makten. En osannolik utförslöpa, för att inte säga helvetesväg, tog vid. Han drog sig tillbaka till Stegeborgs slott och till sina tyska arvländer och kom för resten av livet att ligga i strid med allt och alla. Han blev en veritabel enfant terrible.

Adolf Johans öde ger perspektiv på stormaktstidens Sverige, där man inte bara kunde avancera, adlas och få rikedomar, utan också förlora allt det man var född med och sluta sitt liv på botten, i total fattigdom, där till och med den egna familjen kunde ryckas ifrån en.

Ulrich Lange är docent i konstvetenskap och verksam som professor i kulturvård vid Göteborgs universitet. Hans forskning har huvudsakligen behandlat bebyggelsehistoria med tyngdpunkt på lantbrukets miljöer, bland annat i Ladugården. Om lantbrukets bebyggelse och arkitektur 1600–2000.

Ulrich Lange:
Karl X Gustavs bror Adolf Johan – stormaktstidens enfant terrible
Medströms Bokförlag
Utkom 2019