En bok om Husbyar

Sveriges 70 Husabyar brukar traditionellt förknippas med vikingatid och tidig medeltid, från 900- till 1200-talet. De tycks ha spelar en stor roll för en  framväxande kungamakt och därmed varit betydelsefulla för uppkomsten av Sverige som stat och rike.

I En bok om Husbyar ställs  frågor och problem kring deras uppkomst och funktioner sett från olika ämnen som arkeologi, historia, ortnamnsforskning och kulturgeografi i elva separata artiklar. Arkeologiska undersökningar av ett Husby i Närke liksom frågan om Olof Skötkonung och Husaby kyrka behandlas, men även det speciella med Norrlands Husbyar eller Uppsala Öd.

Bakom bilden av Husbyarna som ett enhetligt system finns uppenbarligen en komplex och skiftande förhistoria. Varför förlorar Husbyarna sin betydelse under 1200-talöet? Husbyar som centralplatser, kungsgårdar, berörs även i ett jämförande skandinaviskt och europeiskt perspektiv.

Michael Olausson (redaktör):
En bok om Husbyar
Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Undersökningar, Skrifter No 33
192 sidor, illustrerad, häftad
Utkom 2000