Karl XII:s drabantkår

”Åtminstone tror iag, att deras manliga förhållande lär wara hela Europa bekant.”

Så beskrivs drabanterna, kungens män, en fruktad livvaktsstyrka om tvåhundra man som i olika konstellationer alltid befann sig i kungens närhet, såväl på som utanför slagfältet. Under Karl XII:s personliga befäl var drabantkåren ett självständigt beridet elitförband, särskilt utvalda för sin tapperhet.

Drabanterna spelade en betydelsefull roll vid kungens sida och hade en särställning i förhållande till andra soldater. Kungens män. Karl XII:s drabantkår ger en omfattande inblick i kårens korta men dramatiska historia. Drabanterna fick utstå blodiga fältslag, allehanda sjukdomar, interna dueller, omorganisationer, fångenskap och slutligen upplösningen.

På Hagströmerbiblioteket i Solna påträffades 2012 ett stort antal medicinska recept som visade sig vara utskrivna till Karl XII:s drabantkår. Denna drygt trehundraåriga receptsamling kastar nytt ljus över dessa elitsoldater och karolinertidens fältsjukvård. De över tusen recepten har aldrig tidigare tolkats i sin helhet. Vidare ger receptens innehåll fördjupad och värdefull information om läkekonsten i fält och det tidiga 1700-talets farmakologi och sättet man behandlade olika sjukdomar och skador.

Det är sällan man kommer soldaterna så nära inpå livet som i detta fall, vars soldater inte bara försökte överleva fiendens kulregn och svårartade sjukdomar, utan även ofta tuffa och ibland tveksamma behandlingsmetoder och medicineringar.

Stefan Ingesson är filosofie magister i arkeologi och har en kandidatexamen inom ämnesområdet kulturarv-naturmiljö. Han är arkivarie på landsarkivet i Vadstena och har sedan 2011 forskat om Karl XII:s drabantkår.

Stefan Ingesson:
Kungens män. Karl XII:s drabantkår
Ekström & Garay
Utkom 2021