Adliga vapensköldar i Sverige

Adliga vapensköldar i Sverige är en uppslagsbok som återger drygt 800 vapensköldar som förs av i Sverige nu levande adel och som de publicerats i Adelskalendern och Ointroducerad Adels Kalender sedan 2001.

För att underlätta läsningen återges vapnen i bokstavsordning och ej som brukligt i rang- respektive nummerordning. Vapenbilderna är främst ritade med utgångspunkt från tillgängliga sköldebrev och annan ursprunglig dokumentation.

Heraldik är en särskild konstart som har medeltida anor. Vapnen används som kännetecken, ursprungligen för att skilja vän från fiende, men också som ett slags intyg genom att de finns i sigill och som markering på ägodelar. Vapenboken kan därför även användas som en handbok för att spåra samband mellan vapenbilder och personer bakom dessa.

Ett vapen är dock ej av samma karaktär som en logotyp, vars utseende alltid är densamma. Vapnets utseende styrs av en vapenbeskrivning (blasonering). Det är illustratörens uppgift att tolka denna på samma sätt som en musiker tolkar noter. Utformningen av nutida vapenbilder kan därför skilja sig från äldre tolkningar

Boken innehåller också förord av Henrik Klackeberg, inledning och metodbeskrivning av Otto von Schwerin samt en essä om heraldik i Norden av Inga von Corswant-Naumburg.

Otto von Schwerin:
Adliga vapensköldar i Sverige
Bokförlaget Arena
Utkom i februari 2012