Under slaget vid Poltava 1709 och den efterkommande kapitulationen vid Perevolotjna hamnade 22 542 personer i fångenskap. Bland fångarna fanns 1 657 kvinnor, bland annat hustrur till civila och militära befattningshavare, pigor och marketenterskor.

De flesta trodde nog att kriget snart skulle vara över. Men så blev det inte. Vad hände med alla dessa människor?

Galina Sjebaldina, lektor i historia vid Moskva universitet, är den första ryska forskaren som på allvar studerat de karolinska krigsfångarnas öden i den långa fångenskapen. Efter några besök i Sverige med källforskning bland annat i krigsarkivet och Uppsala universitetsbibliotek kunde hon 2002 disputera på avhandlingen Svenska krigsfångar i Sibirien i början av 1700-talet.

Avhandlingen publicerades på ryska 2005 och har nu utkommit i en omarbetat svensk version.

Galina Sjebaldina:
Karolinska krigsfångar i Sibirien
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Utkom 2010