Skulpturer från Vasas systerskepp Äpplet har hittats

Det vänstra lejonet i riksvapnet som suttit på Äpplet. Foto: Jim Hansson/Vrak

Det vänstra lejonet i riksvapnet som suttit på Äpplet. Foto: Jim Hansson/Vrak

Drygt ett år efter upptäckten av Vasas systerskepp Äpplet har sensationella fynd påträffats vid nya undersökningar. Det är flera träskulpturer, däribland två stora lejon från riksvapnet som suttit på Äpplets akterspegel.

Under våren 2023 tog sig Vraks marinarkeologer och Marinen återigen ut med HMS Furusund och ner till Äpplets vrakplats för att dokumentera skrovet genom 3D-filmning. Redan under de inledande dykningarna gjordes sensationella fynd – bakom aktern hittade dykarna flera träskulpturer, däribland två stora lejon från riksvapnet som suttit på Äpplets akterspegel. Intill lejonen ligger en mindre, rund skulptur i form av ett äpple som skulle vara namnskylten – Riksäpplet.

– Jag har dykt i över 30 år och aldrig hittat en skulptur. Att få vara med och hitta de från Vasas systerskepp Äpplet är bland det häftigaste jag varit med om, säger Jim Hansson, marinarkeolog vid Vrak – Museum of Wrecks.

Fynden är helt unika i sitt slag. Att ett uttjänt, medvetet sänkt skepp skulle ha kvar sina skulpturer är det nog få som trott.

– Att överhuvudtaget hitta Äpplet och att det dessutom sänkts med sin skulpturprakt kvar hade jag aldrig räknat med, säger Patrik Höglund, marinarkeolog vid Vrak – Museum of Wrecks.

Nu öppnas många dörrar för ny forskning vilken kommer att bidra till en större förståelse för hur dessa skulpturer användes som symbolspråk. Det kan redan nu konstateras att det finns både likheter och skillnader mellan skulpturerna på Äpplet och Vasa – på Äpplet tror sig marinarkeologerna ha hittat titanen Atlas och den skulpturen finns inte representerad på Vasa.

– Det här är ett väldigt spännande och lärorikt samarbete vi har med museet. Det hamnar förstås högt på topplistan under mitt yrkesliv som dykare att helt plötsligt hitta ett gapande lejon som stirrar tillbaka i dunklet där nere, säger Peder Sjöholm, dykeriansvarig på HMS Furusund.

Akterkonstruktionen finns delvis bevarad på vrakplatsen. Detta gör att det nu går att förstå utvecklingen från det instabila Vasa och försöken att hitta den rätta formen för ett stort och tungt bestyckat skepp. Undersökningarna visar att Äpplet var både högre i aktern och hade en annan form än Vasa, som inte är lika brett i skrovet och smalare högst upp i akterkastellet. Detaljer och skillnader i konstruktionen av de två skeppen gör att vi kommer mycket närmare timmermännen på skeppsgården än tidigare.

– Det här fyndet visar så tydligt varför vi behöver ett museum om kulturarvet på Östersjöns botten. Vrak har varit öppet i mindre än två år och det känns fantastiskt att vi redan nu kan presentera den här sensationella upptäckten, säger museichefen Odd Johansen.

Marinens medverkan har varit avgörande för att hitta Äpplet. Vid undersökningarna av skeppet har stora mängder material anskaffats vilket gör det möjligt för Vraks marinarkeologer att påbörja en 3D-modell av hela vrakplatsen – ett arbete som kommer att presenteras längre fram. Det kan heller inte uteslutas att fynden från Äpplet kommer att bärgas, men det kräver tillstånd från länsstyrelsen. Äpplet kommer att bli ett av de viktigaste fynden för forskningen kring utvecklingen av de stora skeppen under stormaktstiden.

–  Jag ser med glädje på det vi gör tillsammans med Vrak – Museum of Wrecks. Förutom att bidra till att veta mer om vår marina historia har samarbetet gjort att våra dykare fått bra träning. Vi utvecklas genom samarbetet, säger marinchefen Ewa Skoog Haslum.

Gustav II Adolf beställde år 1625 två stora örlogsfartyg – Vasa och Äpplet. Skeppen byggdes intill varandra på Skeppsgården i centrala Stockholm. Knappt ett år efter Vasas förlisning 1628 var Äpplet redo att tas i tjänst. När Sverige år 1630 gick in i det 30-åriga kriget fanns Äpplet i armadan som skeppade trupper till Tyskland. Skeppet, som för stabilitetens skull hade byggts bredare än Vasa, tjänade i 30 år innan det 1659 sänktes medvetet i ett sund vid Vaxholm.

(2023-06-07)

Se även Vasas systerskepp Äpplet har hittats (2022-10-24)