Klimatet har förändrat sig både regionalt och globalt sedan senaste istiden tog slut och har påverkat levnadsvillkoren för människorna på olika delar av jorden. Fastän det talas så mycket om klimatförändringar idag är det få som vet särskilt mycket om hur klimatet har varierat förr.

Är den globala uppvärmningen idag unik i historien? Global nedkylning belyser den frågan utifrån nya vetenskapliga rön direkt från forskningsfronten. Författaren, som är historiker och klimatforskare, berättar om hur klimatet har förändrats på jorden under de senaste 10 000 åren och vilken betydelse som klimatförändringarna haft för människan. Läsaren får chansen att följa med på en odyssé av globala uppvärmningar och nedkylningar och stifta bekantskap med vitt skilda folk, som babylonier, romare, mayaindianer och vikingar, som alla under historiens gång varit utsatta för klimatförändringar. När klimatet har förändrat sig har – då som nu – vissa områden blivit gynnade medan andra har gått en katastrof till mötes.

I boken betonas betydelsen av kunskap om klimatförändringar förr i tiden för att kunna förstå dem som sker nu, till exempel genom att se tillbaka på vad som hänt när jorden varit varm förut. Trots att jorden nu värms upp tycker Charpentier Ljungqvist att titeln Global nedkylning är passande:

– Även om vi nu upplever en global uppvärmning så har klimatet de senaste 5 000 åren successivt blivit kallare på jorden med ett par särskilt kalla perioder som Lilla istiden mellan 1300-talet och 1800-talet.

Fredrik Charpentier Ljungqvist är doktorand och lärare i historia vid Stockholms universitet och sekreterare för universitetets tvärvetenskapliga Centrum för medeltidsstudier. Han forskar också om klimatförändringar förr i tiden.

Fredrik Charpentier Ljungqvist :
Global nedkylning. Klimatet och människan under 10 000 år
Norstedts
Utkom i augusti 2009