Klostermuseet i Vadstena tas över av kommunen och regionen

Bjälboättens palats i Vadstena år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Bjälboättens palats i Vadstena där klostermuseet ligger. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

I dag togs ett steg för att trygga framtiden för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Region Östergötland och Vadstena kommun blir nya huvudmän.

Representanter för Birgittastiftelsen, Vadstena kommun och Region Östergötland samlades för att underteckna en gemensam avsiktsförklaring. Den innebär att Region Östergötland och Vadstena kommun blir nya huvudmän för museet medan Östergötlands museum kommer att ansvara för driften och för att organisera klostermuseet.

Avsikten är att utveckla museiverksamheten och få en säkrare ekonomi på lång sikt. Övergången stöds med drygt 1,3 miljoner kronor i statligt kulturstöd, 1 miljon kronor från Region Östergötland och 150 000 kronor från Vadstena kommun. Klostermuseet har varit nedläggningshotat av ekonomiska skäl.

– Det känns fantastiskt att vi nu säkrar Sancta Birgitta Klostermuseums framtid, en oumbärlig del av Östergötlands kulturarv. Det är viktigt för besöksnäringen både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S), som undertecknade avsiktsförklaringen från Region Östergötlands sida.

På plats på museet var även representanter för den ideella föreningen Birgittastiftelsen, som drivit klostermuseet fram till nu, Vadstena kommun och Östergötlands museum.

– Det är en historisk dag för klostermuseet och en stor dag för Vadstena. Tack vare samverkan, uthållighet och ömsesidig respekt har vi lyckats nå en lösning som vi alla är nöjda med, säger Göran Fältgren (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena.

Sancta Birgitta klostermuseum är ett historiskt museum med tonvikt på medeltiden och kulturarvet efter den heliga Birgitta. Museet finns intill klosterkyrkan i Bjälboättens palats från 1260-talet som testamenterades av kung Magnus Eriksson och drottning Blanka och blev klostrets huvudbyggnad.

(2022-04-22)

Se även Hyreshöjning kan stänga klostermuseet i Vadstena (2020-01-29)