Hembygdsrörelsen välkomnar besökarna tillbaka efter pandemin

Väse Hembygdsgård. Foto: Janee (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Väse Hembygdsgård. Foto: Janee (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Coronapandemin drabbade hembygdsrörelsen hårt genom få besökare och ansträngd ekonomi. Nu välkomnar man besökarna tillbaka med en sommarkampanj och målet är besöksrekord 2022.

– De senaste två åren har varit tuffa för våra 2000 föreningar med en sammanlagd förlust på runt 145 miljoner kronor. Nu välkomnar vi besökarna lite extra till våra många besöksmål och arrangemang, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund.

Normalt sett tar hembygdsrörelsen emot över 4,5 miljoner besökare varje år. Efter en rejäl nedgång till bara 1 miljon besökare under pandemin är hembygdsrörelsen nu på väg tillbaka mot en mer normal nivå. Och det finns trender som talar till hembygdsrörelsens fördel. I regeringens besöksnäringsstrategi betonas bland annat vikten av ett lokalt fokus. Många lyfter också fram trender som handlar om hållbarhet och att turista i sin närmiljö.

Nu hakar Sveriges hembygdsförbund de rådande trenderna och siktar på besöksrekord för 2022. Man jobbar sedan ett par år tillbaka med aktörer inom besöksnäringen, bland annat Visit Sweden, och stöttar sina föreningar för att nå ut till fler.

– Vi tror att det finns en stor potential att nå ut till människor från både när och fjärran. Den rådande hemestertrenden gör att allt fler utforskar sin närmiljö i stället för att resa till Thailand. Här har vi en styrka genom att finnas i varje kommun över hela landet. Hembygdsrörelsen är aldrig långt bort, säger Jan Nordwall.

Kulturarvet som besöksmål” är namnet på hembygdsförbundets satsning för en stärkt position i besöksnäringen. Syftet är att fler ska få tillgång till kulturarvet och samtidigt skapa förutsättningar för ökat engagemang och stärkt ekonomi inom hembygdsrörelsen.

(2022-04-24)

Se även Hembygdsföreningarna förlorade 9 000 medlemmar (2021-10-21)