Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan öppnas

Under april och maj 2011 arbetar osteologer, stenkonservatorer, DNA-forskare och ett flertal andra experter inom olika områden med att öppna Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan i Stockholm. De sju skeletten i graven skall analyseras och DNA-prover kommer att tas från dem.

Sedan en vecka tillbaka har stenkonservatorerna arbetat med att varsamt lösgöra locket på det stora monumentet som täcker graven. Locket vilar nu på rullar, redo att skjutas av och avslöja passagen ner till den grav, som skapades under kyrkans golv för mer än 700 år sedan.

Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan . Foto: Ray Wahlsten

Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan. Foto: Ray Wahlsten


I graven finns sju personer varav en är Magnus Birgersson, kallad Ladulås, son till Birger jarl. Ett av syftena med gravöppningen är att jämföra hans DNA med resultaten från Birger jarls grav i Varnhem 2002 för att slutgiltigt klara ut identifieringen av de tre personer som ligger begravda där.

– Vi inom Rättsgenetiken vid Rättsmedicinalverket, ser det som värdefullt att delta i den här typen av projekt, helt enkelt därför att utmaningen i det driver utvecklingen framåt så att vi inom vårt uppdrag ska kunna lösa allt mer komplexa släktskapsfrågeställningar. Det finns många nya statistiska och laborativa metoder som lämpar sig för det här materialet, säger docent Gunilla Holmlund på Rättsmedicinalverket.

Genom den osteologiska analysen, modern DNA-teknik och flera andra vetenskapliga metoder kommer man, bortsett från bestämning av kön och dödsålder kunna ge ytterligare kunskap om de gravlagda personernas inbördes släktskap och hälsostatus.

Efter att undersökningar och provtagningar är avslutade kommer skeletten att läggas ner i graven igen och monumentet återställas och återförslutas.

Magnus Ladulås var den förste svenske kungen som lät sig begravas i den då nyligen grundade staden Stockholm, i franciskanernas klosterkyrka, nuvarande Riddarholmskyrkan.

Arbetet går att följa dag för dag på Magnus Ladulås gravöppningsblogg.

(2011-04-11)