Naturhistoriska riksmuseet stängt fram till sportlovet

Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Emil Nordin

Foto: Emil Nordin

Åtgärderna med innertaket i Naturhistoriska riksmuseets huvudentré och det anslutande trapphuset kommer att ta många månader. Som tidigast kommer museets utställningar delvis kunna öppnas upp för besökare till sportlovet nästa år. Under tiden planerar museet om sin publika verksamhet för att möta besökare på nya sätt.

Den 29 augusti beslutade överintendent Lisa Månsson att Naturhistoriska riksmuseet behövde stänga för fysiska besök. Detta eftersom Statens Fastighetsverk (SFV), som är Naturhistoriska riksmuseets hyresvärd, hade funnit säkerhetsrisker med innertaket i museets huvudentré, samt intilliggande trapphus, och därmed spärrat av stora centrala ytor nödvändiga för museet publika mottagande. Samma typ av säkerhetsrisk gällande putssläpp från innertaket konstaterades på många platser runt om i Naturhistoriska riksmuseets väldiga huvudbyggnad, med avstängda ytor som följd.

Efter att ha inventerat entréhallen och det intilliggande trapphuset har SFV nu meddelat att åtgärderna där kommer pågå åtminstone fram till mitten av februari 2024, men att det kan förlängas ytterligare.

– Jag hade så klart önskat att vi kunde öppna upp våra utställningar för besökare redan i år, men nu har vi fått besked om att det tyvärr inte är möjligt. Vi hoppas därmed på ett kärt återseende av våra besökare till sportlovet 2024. Nu är vårt fokus att under den stängda perioden hitta andra sätt att nå allmänheten med vår publika verksamhet, säger överintendent Lisa Månsson.

Under museets stängda period passar Naturhistoriska riksmuseet på att fokusera mer på uppsökande verksamhet och ser fram emot att möta allmänheten i nya miljöer. Museet har påbörjat ett samarbete med Stockholms stadsbibliotek. Från den 10 oktober och framåt kommer föremål och medarbetare från Naturhistoriska riksmuseet dyka upp på Kista bibliotek. Senare i höst kommer museets verksamhet även att finnas på Skärholmens bibliotek.

– Det är så klart tråkigt att museet håller stängt, men det öppnar också upp möjligheten för oss att möta våra besökare på andra platser och kanske också att nå en bredare målgrupp. Vi saknar våra besökare och hoppas att vi ses på annan plats eller utomhus, säger Gundela Petterson, avdelningschef för museets publika avdelning.

Efter att det blev klart att Naturhistoriska riksmuseet måste hålla stängt hörde Nationalmuseum av sig. De var i behov av personal och frågade om de kunde låna några av museets värdar för att jobba hos dem under den stängda perioden. Om allt går som planerat kommer Naturhistoriska riksmuseum låna ut sju värdar till Nationalmuseum.

–Vi är väldigt tacksamma för hjälpen från Naturhistoriska riksmuseet och glada över att den här besvärliga situationen fört med sig något positivt för båda museerna, säger Per Hedström, tillförordnad överintendent på Nationalmuseum.

Det är ett omfattande arbete som behöver göras med innertaket och fastigheten har även andra stora anpassnings- och renoveringsbehov de kommande åren. Det innebär att museet kan behöva jobba på ett tydligare sätt med extern finansiering framöver för att verksamheten ska bli ekonomiskt hållbar.

(2023-10-03)

Se även Stängda Naturhistoriska riksmuseet får hjälp med hyran (2023-09-08)