Linköpingsskatten visas i Linköping i höst

Efter en lång tids häftiga diskussioner mellan Historiska Museet och Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum har nu en tillfällig lösning nåtts i frågan om Linköpingsskatten. Under tre veckor i september kommer skatten att visas på Slotts- och Domkyrkomuseet. Samtidigt kommer ett populärvetenskapligt seminarium om Linköpingsskatten att hållas i Linköping den 15 september där Historiska museet får en framträdande roll.

– Under rådande omständigheter och med tanke på den debatt som förevarit denna lösning är jag idag nöjd, säger landshövding Björn Eriksson.

Det var i höstas landshövdingen, i egenskap av ordförande i styrelsen för Slotts- och Domkyrkomuseet, anhöll hos Historiska museet om att få ställa ut Linköpingsskatten även denna säsong. Historiska museet ville inte bifalla denna begäran och sedan i januari har en intensiv debatt förts kring frågan.

– Vi kommer nu att fortsätta överläggningarna med Historiska museet för att hitta en mer varaktig lösning för Slotts- och Domkyrkomuseets möjligheter att visa Linköpingsskatten kommande år, säger Eriksson.

Linköpingsskatten hittades 1676 i en åker utanför Linköping och består av sex relikvarier och liturgiska kärl som sannolikt tillhört Linköpings domkyrka. Den är landets enda medeltida domkyrkoskatt, av vilken flera föremål bevarats och förutom relikvarierna i Linköpingsskatten är inga relikvarier av ädelmetall bevarade i Sverige.

(2001-05-16)