Konstvetare ny preses i Kungl. Vitterhetsakademien

Peter Gillgren. Foto: Sören Andersson

Foto: Sören Andersson

Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, tillträdde vid årsskiftet som ny preses i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Han efterträdde professor Anders Cullhed (preses 2014–2019) och valdes in i Vitterhetsakademien som arbetande ledamot 2013.

Kungl. Vitterhetsakademien stödjer och finansierar forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt främjar kulturmiljövård. Preses är ordförande i en vetenskaplig akademi och motsvarar befattningen styrelseordförande.

Peter Gillgrens forskning handlar framför allt om renässansens och barockens konst samt om konstvetenskaplig teori och ämneshistoria. Senast har han ägnat sin forskning åt konsthistorikern Felix Horb (1890–1958) som tillhörde Wienerskolan och kom som flykting till Sverige undan nazismen 1939. Gillgren är även ledamot av Academia Europaea.

Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott i Uppland, Stjernsunds slott i Närke, Stensjö by utanför Oskarshamn, Borgs by på Öland och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag.

(2020-01-07)